බාසාවෙන් සුද්දා ලැජ්ජාවට පත් කිරීම හෙවත් මැති ඇමතිවරු ඉංගිරිසි කොන්ඩම් කිරීම

Published in: on 2012 පෙබරවාරි 28 at පෙ.ව. 3:34  ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න  
%d bloggers like this: