සූරිය කන්දට යන අතරමඟ හෙයිස්(Heis) හිඳි…………(Newly Edited Today)

unnamed (4)

An Old Entrance

At Kovil

True Devotees

unnamed (2)
unnamedunnamed (3)

Published in: on 2015 මැයි 24 at ප.ව. 12:33  ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න  

The URI to TrackBack this entry is: https://kolayak.wordpress.com/2015/05/24/%e0%b7%83%e0%b7%96%e0%b6%bb%e0%b7%92%e0%b6%ba-%e0%b6%9a%e0%b6%b1%e0%b7%8a%e0%b6%af%e0%b6%a7-%e0%b6%ba%e0%b6%b1-%e0%b6%85%e0%b6%ad%e0%b6%bb%e0%b6%b8%e0%b6%9f-%e0%b7%84%e0%b7%99%e0%b6%ba%e0%b7%92/trackback/

RSS feed for comments on this post.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: